Cechy obowiązkowego ubezpieczenia OC

Cechy obowiązkowego ubezpieczenia OC

Obowiązkowe ubezpieczenia OC musi mieć każdy, kto jest właścicielem pojazdu mechanicznego. Tyczy się to jednakowo samochodów, motocykli, motorowerów, cięgników rolniczych, pojazdów ciężarowych i specjalnych, autobusów, przyczep, pojazdów wolnobieżnych.

Jak działa OC

OC zapewnia bezpieczeństwo jednocześnie sprawcy wypadku jak też osobom w nim poszkodowanym. Dla sprawcy jest to gwarancja, że nie będzie z własnej kieszeni płacił za wyrządzone przez siebie szkody. Dla ofiary wypadku zaś pewność, że otrzyma pieniądze, które będzie mógł przeznaczyć na naprawę pojazdu. Ubezpieczenie to jest obowiązkowe. W praktyce powinno się je zawrzeć najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Odpowiedzialność z tytułu zawarcia polisy OC komunikacyjnego rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki lub jej pierwszej raty. Jeśli jednak na polisie wskazany został późniejszy termin płatności, wówczas odpowiedzialność towarzystwa rozpoczyna się z chwilą zawarcia polisy. Sama umowa OC ulega rozwiązaniu, kiedy wygasła jej ważność, a także z chwilą wyrejestrowania pojazdu, lub jego stałego wycofania z ruchu drogowego. Umowa wygasa także w przypadku zbycia pojazdu, z dniem odstąpienia przez nabywcę od umowy OC zbywcy lub po upływie 3 miesięcy od daty upadłości zakładu ubezpieczeń.

Kto może kontrolować ważność OC?

To, czy mamy ważną polisę OC może skontrolować policja, służby celne, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Uprawnione są też Inspekcja Ochrony Środowiska oraz służby uprawnione do kontroli ruchu drogowego np. żandarmeria wojskowa. Kierujący pojazdem ma obowiązek posiadać ważne OC lub dowód opłacenia składki za polisę OC. W przypadku kiedy dojdzie do wypadku i zaistnieje konieczność wypłacenia odszkodowania, to wypłaca je towarzystwo, w którym wykupił polisę sprawca. Zadośćuczynienie ustalane i wypłacane jest w granicach sum gwarancyjnych ustalonych przez ustawodawcę. W przypadku jednego zdarzenia jest to maksymalnie pięć milionów euro. W przypadku szkód spowodowanych na mieniu – jeden milion euro.

 

Podobne wpisy:

Podobne wpisy

Dodaj komentarz