Cechy ubezpieczenia NNW

Cechy ubezpieczenia NNW

Dokonując wyboru ubezpieczenia przez Internet wielokrotnie natykamy się na propozycji zakupu pakietu NNW, który jest dostępny w prosty sposób online. Czy warto? Czym jest NNW?  To indywidualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, które może okazać nam się niezwykle pomocne, zwłaszcza w tych najgorszych dla nas chwilach.

W przypadku kierowców ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków objęci są zarówno kierowca, ale też pasażerowie

Samo ubezpieczenie NNW online zapewnia finansowe wsparcie w razie nieszczęśliwych wypadków i utraty zdrowia oraz wypłatę świadczenia najbliższym w razie śmierci ubezpieczonego. Z tej polisy warto skorzystać, kiedy chcemy otrzymać finansową pomoc od ubezpieczyciela w razie nieszczęśliwego wypadku, a także, gdy chcemy zapewnić rodzinie i bliskim pomoc w razie naszej śmierci.

Cechy ubezpieczenia NNW

Choć niektóre grupy zawodowe i instytucje mają obowiązek zawarcia odpowiedniej umowy ubezpieczenia NNW, to samo ubezpieczenie można wykupić także indywidualnie

Podstawą ochrony jest tutaj trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby ubezpieczonej. Jednak polisę możemy rozszerzać i dostosować ją do naszych indywidualnych oczekiwań i potrzeb. Możemy zatem wykupić na przykład ochronę na wypadek wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu. Ubezpieczenie może też przewidywać wsparcie, kiedy po wypadku potrzebować będziemy rehabilitacji czy też zmuszeni będziemy do zapłacenia za protezy lub inne środki pomocnicze. Istnieje też możliwość zapewnienia nam przeszkolenia zawodowego dla inwalidów czy też cały pakiet usług informacyjnych od pomocy w zdobyciu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy, poprzez usługi informacyjne o placówkach służby zdrowia, lekarzach specjalistach czy aptekach. Jak zatem widać samo ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest stosunkowo elastyczne i możemy je dokładnie dostosować do naszych oczekiwań. Niestety musimy mieć świadomość, że każdorazowy wzrost ochrony o kolejne, poszczególne segmenty, wiążę się ze wzrostem wysokości składki ubezpieczenia. Dlatego należy dokładnie zaplanować wydatki, jakie jesteśmy w stanie ponieść z racji naszego nowego ubezpieczenia.

Podobne wpisy:

Podobne wpisy

Dodaj komentarz