Co powinieneś wiedzieć o Internecie?

Co powinieneś wiedzieć o Internecie?W technologii komunikacyjnej ogromnym przełomem stał się powszechny dostęp do Internetu.

Jak wszystko się zaczęło?

Prace nad stworzeniem sieci komputerowej rozpoczęto w 1969 roku. Projekt ten finansowany był przez Departament Obrony USA i nosił nazwę ARPANET. Zadaniem naukowców pracujących nad projektem było stworzenie sieci komputerowej, która przetrwałaby atak nuklearny. Przełomowym krokiem były lata 80. XX wieku. Wtedy to fundacja National Science Fundation umożliwiła naukowcom dzieleniem się wynikami badań z pomocą 5 centrów komputerowych. Na początku lat 90. dostęp do sieci uzyskały także osoby prywatne. Bardzo szybko sieć przekroczyła granice USA.

Word Wide Web

Początkowo strony www były jedynie tekstowe. Dzisiaj na stronach tych mogą być zamieszczane także przekazy audio i wideo. Mogą one także zawierać zdjęcia, mapy czy rysunki. Korzystanie z ich umożliwiają przeglądarki, a liczba poruszanych tematów i informacji, które można na nich znaleźć jest nie do policzenia. Dzisiaj Word Wide Web mają urzędy państwowe, wyższe uczelnie, instytuty naukowe, różnej wielkości publiczne i prywatne firmy, osoby prywatne. Wraz z coraz łatwiejszym dostęp do sieci zaczęły powstawać także sklepy internetowe.

E- mail

Niezwykle przydatnym narzędziem jest poczta elektroniczna. Umożliwia ona niezwykle szybkie wysyłania wiadomości. Wiadomość do adresata dociera w przeciągu zaledwie kilku sekund niezależnie od tego, czy nadawca wysyła wiadomość z tego samego miasta czy z innego kraju. Znacznie straciły nie tylko odległości, ale także różnice czasowe, zatarły się także granice. Nic więc dziwnego, że chętniej piszemy dziś e-maile niż tradycyjne listy.

Możliwości współczesnego Internetu są olbrzymie. Jest dla nas źródłem informacji, narzędziem pracy, ale także tanim sposobem komunikowania się z innymi ludźmi. Zmienił wiele aspektów naszego życia. Najmłodsi użytkownicy nie są nawet w stanie wyobrazić sobie czasów sprzed epoki Internetu lub tylko z bardzo ograniczonym do niego dostępem. Dziś większość z nas korzysta z niego na co dzień.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz