Dokumentacja edukacyjna

Dokumentacja edukacyjna

Pracę w placówkach edukacyjnych reguluje wiele przepisów prawnych. Jest także specjalna dokumentacja, którą nauczyciele są zobowiązani systematycznie wypełniać. Poza znanym wszystkim chyba standardowym dziennikiem lekcyjnym jest to przede wszystkim dziennik zajęć pozalekcyjnych, a w przedszkolach dziennik zajęć przedszkola.

Ostatnimi czasy coraz częściej występują one w wersji elektronicznej, co jest zdecydowanie wygodniejsze w użytkowaniu dla nauczycieli i rodziców.

Zajęcia pozalekcyjne

Dziennik zajęć pozalekcyjnych to dokument, który stanowi zapis wszelkiego rodzaju czynności dydaktycznych, które nauczyciel wykonuje poza swoim planem lekcji. To może być kółko, konsultacje, jakieś zajęcia twórcze czy przygotowujące do egzaminu. Nauczyciel odnotowuje w nim obecność uczniów, tematykę zajęć, plan pracy oraz jej cele, a także wszystkie informacje, które mogą być przydatne. Dziennik zajęć pozalekcyjnych daje także rodzicom jasny komunikat, w jaki sposób ich dziecko angażuje się w zajęcia, które oferuje szkoła i czy w ogóle jest nimi zainteresowane. W sytuacjach konfliktowych jest także dowodem tego, czy dziecko nie okłamuje rodziców, twierdząc na przykład, że korzysta z zajęć, a w tym czasie przebywa zupełnie gdzieś indziej. Takie sytuacje zdarzają się w szkołach coraz częściej.

Dokumenty rozbudowane

Dokumentacja edukacyjnaNatomiast dziennik zajęć przedszkola to dokument bardziej rozbudowany, zawierający więcej informacji. Poza typowymi, takimi jak dane dziecka, plan zajęć czy ich cele, muszą się tam znaleźć na przykład obserwacje dotyczące dziecka, elementy oceny jego możliwości, a także wszelkie spostrzeżenia i uwagi, wiążące się z rozwojem i zachowaniem dziecka. To wszystko powoduje, że wypełnianie takiego dziennika jest pracą żmudną i zajmuje nauczycielowi bardzo wiele czasu. Często zresztą jest on wypełniany po zajęciach, a nawet w domu. Musi być on prowadzony systematycznie i szczegółowo, ponieważ często jest podstawą do dalszej dokumentacji. Dziennik zajęć przedszkola musi być ponadto dostępny w każdej chwili dla dyrektora placówki.

Podobne wpisy:

Podobne wpisy

Dodaj komentarz