Dostawcy gazu ziemnego – na co zwrócić uwagę zmieniając dystrybutora?

Dostawcy gazu ziemnego - na co zwrócić uwagę zmieniając dystrybutora?Obecnie na terenie Polski działają ponad 144 firmy, które mogą dostarczać paliwo gazowe indywidualnym klientom. Unia Europejska nakazała firmom obracającym paliwem gazowym sprzedaż części tego surowca na wolnym rynku. Warto zainteresować się tematem i w razie lepszej oferty zmienić operatora, by nie przepłacać.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze dostawcy gazu?

Zanim zdecydujemy się na zmianę dostawcy gazu ziemnego powinniśmy dokładnie prześwietlić firmę. Nie wszystkie przedsiębiorstwa działają na terenie całej Polski – niektórzy świadczą jedynie usługi lokalnie. Ponadto nie wszyscy decydują się również na sprzedaż gazu osobom prywatnym – część z nich świadczy usługi jedynie dużym przedsiębiorstwom. Należy pamiętać, że wszyscy dostawcy gazu podlegają prezesowi URE i są oni zobowiązani do przekładania klientom zatwierdzonych przez prezesa taryf. Ten z kolei ma obowiązek publikowania ich na stronie internetowej http://bip.ure.gov.pl, w zakładce dotyczącej taryf dla paliw gazowych. Ponadto każda firma, która chce sprzedać klientom gaz ziemny musi posiadać koncesję prezesa URE oraz musi okazać się cennikiem, który również został zatwierdzony.

Dostawcy gazu ziemnego – przyglądamy się ofertom sprzedaży

Każdy klient, przed zawarciem nowej umowy na świadczenie usług dotyczących sprzedaży gazu ziemnego powinien zwrócić szczególną uwagę na poniższe aspekty:

– cenę jednostkową paliw gazowych oraz zasady zmian cen w trakcie trwania całej umowy,

– czy widnieje informacja na temat rzeczywistego zużycia gazu,

– jaki jest termin obowiązywania nowej umowy,

– jak wygląda sposób regulowania płatności oferowany przez nowego dostawcę,

– ile wynosi okres rozliczeniowy,

– jak długi jest okres wypowiedzenia umowy oraz jakie są ogólne warunki rozwiązania umowy.

Wszyscy dystrybutorzy zostali zobowiązani przez prezesa URE do publikowania na swoich stronach internetowych oraz do wywieszania do wglądu dla wszystkich informacji, na temat cen sprzedaży paliw gazowych oraz warunków stosowania tych cen.

Dowiedz się więcej na: Dostawcy gazu ziemnego – na co zwrócić uwagę zmieniając dystrybutora?

Sprawdź też: http://www.cryogas.pl

Podobne wpisy:

Podobne wpisy

Dodaj komentarz