Factoring bankowy

Przedsiębiorcy bardzo często korzystają z zupełnie innego rodzaju usług i produktów bankowych w porównaniu z klientami indywidualnymi. Oferta bankowa musi być więc odpowiednio skrojona właśnie z uwzględnieniem, często mocno specyficznych potrzeb przedsiębiorstw. Jedną z tego typu usług jest właśnie factoring, który jest usługą stosowaną przede wszystkim jako narzędzie do usprawniania i przyśpieszania rozliczeń pomiędzy stronami, które uczestniczyć będą w transakcjach rynkowych.

Klientom indywidualnym tego rodzaju usługi raczej nie są potrzebne, natomiast już w obrocie gospodarczym mogą być niezmiernie istotne. W podstawowej formie jest to produkt, z którego korzystać mogą firmy, które posiadają należności, czyli nie uregulowane płatności, na przykład za sprzedaż swoich towarów lub usług. Z formy tej można skorzystać chociażby w celu przyśpieszenia sfinansowania tego rodzaju transakcji co jest zresztą często stosowane jeśli chodzi o podmioty gospodarcze. Bank, który jest wtedy stroną pośredniczącą może takie zobowiązanie uregulować odpowiednio wcześniej, na żądanie podmiotu – wierzyciela. Suma, która zostanie wypłacona zostanie jednak pomniejszona o wysokość prowizji pobranej w takiej sytuacji przez bank.

Warto wspomnieć, że ryzyko uregulowania samej płatności spadnie wtedy już na bank, który formalnie stanie się wtedy wierzycielem. Istnieje także tak zwany factoring odwrotny, który również jest stosowany przez podmioty gospodarcze. Firma może w ten sposób podnosić wiarygodność w oczach dostawców i kontrahentów , z którymi współpracuje. Zobowiązania takiego podmiotu będą bowiem mogły być uregulowane przez bank, a dostawca nie poniesie w związku z tym  jakichkolwiek dodatkowych kosztów tak jak ma to miejsce przy standardowym factoringu. Koszty usługi spadną wtedy na podmiot który zdecyduje się z niej skorzystać. Pomimo sporej liczby podobieństw, nie powinniśmy jakże mylić tego rodzaju usługi z tak zwanymi gwarancjami bankowymi, które są zupełnie innym rodzajem produktów bankowy, udzielane są także w oparciu o zupełnie inne zasady.

Podobne wpisy:

Podobne wpisy

Dodaj komentarz