Konta oszczędnościowe i lokaty bankowe

Konta oszczędnościowe, a lokaty bankowe są często porównywanymi ze sobą produktami oszczędnościowymi. Różnice są dosyć duże. Jedną z nich są zasady oprocentowania zgromadzonych środków finansowych. Wysokość oprocentowania środków na lokacie uzależniona jest najczęściej od tego na jak długi okres czasu lokata zostanie założona.

Zobacz także:

http://www.bzwbk.pl/oszczednosci-i-inwestycje/oszczednosci-i-inwestycje/lokaty-terminowe/lokaty-terminowe.html

W przypadku niektórych lokat bankowych wymogiem może być także posiadanie określonej kwoty, która umożliwia założenie lokaty. Dla wielu osób problemem może być zgromadzenie określonej liczby środków w czasie w którym oferowana jest lokata. Zasady, na których oferowane są lokaty bankowe mogą się także w czasie zmieniać, co oznacza że w momencie automatycznego odnowienia się lokaty bankowej klient może otrzymać już nieco inne warunki niż te, które bank oferował mu do tej pory. Oprocentowanie lokaty bankowej może być zarówno stałe jak i zmienne. Różne mogą być też zasady zerwania lokaty. Klient może to zrobić na przykład bez utraty naliczonych do momentu zerwania lokaty odsetek bankowych. Przy kontach oszczędnościowych praktycznie zawsze można wycofać zgromadzone przez siebie środki, bez ryzyka utraty odsetek które naliczane są w zasadzie w ciągu każdego dnia, chociaż najpopularniejszym okresem kapitalizacji odsetek jest okres jednego miesiąca.

W przeciwieństwie do lokaty klient ma także możliwość dopłacania nowych środków na swoje konto oszczędnościowe. Od kwoty często uzależnione jest oprocentowanie, ale są to różne korelacje. Bank może oferować coraz wyższe oprocentowanie wraz ze wzrostem zgromadzonej kwoty na koncie oszczędnościowym. Ale jest to uzależnione od rodzaju konta oszczędnościowego. Może być bowiem dokładnie odwrotnie, czyli wyższe oprocentowanie dotyczyć będzie tylko środków do pewnej kwoty. Powyżej limitu bank zastosuje inne oprocentowanie. Wysokość stopy oprocentowania na kontach oszczędnościowych będzie uzależniona rzecz jasna od ogólnej sytuacji na rynkach finansowych. Wraz ze wzrostem stóp procentowych liczyć można także na wzrost oprocentowania na koncie oszczędnościowym. Poza tym jest to konto, które może być taktowane tak samo jak konto osobiste. Zgromadzone środki zawsze można wypłacić czy też dokonać przelewu.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz