Na czym polega doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych?

Na czym polega doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych?

W ostatnim czasie niczym przysłowiowe grzyby po deszczu powstają firmy oferujące szeroko rozumiane doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych.

Jest to pomoc kompleksowa, realizowana w pełnym zakresie, począwszy od prawidłowego napisania wniosku, a na koordynacji merytoryczno-technicznej i finansowej skończywszy.

Ogólnie wiadomo, że proces związany z pozyskiwaniem funduszy unijnych jest wielopłaszczyznowy, wymaga wiedzy i doświadczenia. Fakt ten w dużej mierze wynika z tego, że dotacje unijne pozyskiwane są przede wszystkim w ramach działań konkursowych, dla których bazą wyjściową jest stworzony na potrzeby konkretnego działania regulamin, w którym powinny być zawarte wszystkie wytyczne względem jednostek ubiegających się o pomoc finansowa w ramach środków unijnych.

Zasięg terytorialny

Należy pamiętać, że każdy konkurs ma inny cel oraz zasięg terytorialny. Na realizację konkretnego przedsięwzięcia można pozyskać środki wyłącznie w ramach jednego konkursu.

Przejrzyj również na stronę http://dotacjenainnowacje.taxand.pl/doradztwo-fundusze-unijne

Doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych to zadanie kompleksowe, dlatego też wymaga czasu i szczegółowych analiz. Pierwszym krokiem jest określenie celu, na który mają być przeznaczone pozyskane środki. Należy pamiętać, że dotacje unijne przeznaczane są wyłącznie na środki trwałe, np. zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych dla funkcjonowania konkretnej jednostki.

Program operacyjny

W dalszej kolejności należy znaleźć odpowiedni program operacyjny, priorytet i działanie. Dla większości właścicieli firm tudzież osób zamierzających ubiegać się o środki unijne, są to określenia trudne do zrozumienia. W tej sytuacji z pomocą przychodzą kompetentni doradcy, którzy nie tylko w przystępny sposób wytłumaczą zawiłość zwrotów, ale również pomogą znaleźć optymalną alternatywę i przygotują wniosek.

W tym momencie należy podkreślić, że wniosek powinien być napisany na odpowiednim formularzu, zgodnym z wymogami konkursowego regulaminu.

Usługa obejmuje także koordynację realizacji zadania, począwszy od zwrócenia uwagi na termin składania wniosków, poprzez proces ich rozpatrywania, a na praktycznej realizacji przedsięwzięcia skończywszy.

Podobne wpisy:

Podobne wpisy

Dodaj komentarz