Nowoczesne produkty oszczędnościowe

Wadą klastycznych lokat bankowych jest podatność na inflację oraz stosunkowo niski poziom oprocentowania. Aby więc zachęcić klientów do oszczędzania banki często sięgają po produkty inwestycyjne, które są w sprytny sposób łączone z tradycyjnymi produktami bankowymi w oparciu zresztą o różne zasady.

Klienci mogą za pośrednictwem banku inwestować na przykład w fundusze inwestycyjne. Poziom bezpieczeństwa inwestycji jest zwykle odpowiednio wyższy w porównaniu do zwyczajnego lokowania pieniędzy w fundusze. Ogromną zaletą jest to, że klienci mogą w ten sposób inwestować nawet niewielkie kwoty. Konstrukcja produktów oszczędnościowych jest też taka, aby skłaniała klientów do systematycznego oszczędzania pieniędzy, które mogą być inwestowane przez cały okres trwania inwestycji, właśnie w fundusze inwestycyjne. Jednocześnie klienci otrzymują od banku możliwość skorzystania z określonych promocji. Najbardziej popularną metodą jest tutaj zwiększenie oprocentowania na koncie oszczędnościowym czy też oferta specjalnej lokaty, w zależności od typu i charakteru inwestycji.

Jeśli produkt oszczędnościowy skonstruowany jest w taki sposób, aby skłaniać klientów do regularnego oszczędzania to spodziewać można się raczej podnoszenia wraz z każdą dokonaną wpłatą oprocentowania na koncie oszczędnościowym. Także wysokość środków na lokacie, która zostanie objęta podwyższonym poziomem oprocentowania może być uzależniona od wysokości dokonanych przez klienta wpłat. Proporcje mogą być różne i tak na przykład mogą odpowiadać wysokości środków przeznaczonych na inwestycje w fundusze, jak również może być to na przykład połowa. Tak samo tez różne może być promocyjne oprocentowanie oferowane przez bank przy tego typu programach oszczędnościowych. Dodatkowo czy też zamiast podwyższonego oprocentowania, klienci mogą spodziewać promocji w postaci zwrotu określonej wysokości środków, które będą przeznaczane na inwestycje bankowe. Na podobnej zasadzie jak ma to miejsce w przypadku zwrotu środków z zakupów, co jest często spotykanym i względnie popularnym rodzajem promocji bankowych przy tego typu inwestycjach.

Podobne wpisy:

Podobne wpisy

Dodaj komentarz