Oddalenie wniosku o upadłość spółki

Oddalenie wniosku o upadłość spółki

Jeśli spóźnimy się ponad przepisowy termin ze złożeniem wniosku o upadłość spółki, wówczas musimy liczyć się z tym, że jako osoby reprezentujący interesy spółki na zewnątrz możemy odpowiadać wobec wierzycieli własnym majątkiem. Standardowo procedury określają dwutygodniowy okres, w którym trzeba złożyć wniosek o upadłość spółki – dwa tygodnie od czasu, gdy następuje niewypłacalność spółki.

Oddalenie wniosku o upadłość spółkiNiewypłacalnością spółki jest sytuacja, w której nie spełniamy naszych zobowiązań. Nie ma tutaj znaczenia fakt, czy nie możemy uregulować wszystkich zobowiązań, czy tylko niektórych. Upadłość powinniśmy zgłosić również wówczas, gdy zobowiązania spółki przekraczają cały jej majątek.

Zgłaszaniem spółek do sądów upadłościowych (gospodarczych) zajmują się kancelarie prawne, których przedmiotem działania jest obsługa prawna spółek. Koszt złożenia wniosku upadłość spółki kosztuje 1000 zł w sądzie gospodarczym. Dodatkowe koszty to oczywiście opłaty dla osób, które będą nam pomagały przygotować taki wniosek. Najlepiej jest zwrócić się do doświadczonego radcy prawnego, który przeprowadzi nas przez upadłość spółki. Doświadczony radca prawny w Warszawie wie dokładnie jak ominąć na przykład odpowiedzialności karnej zarządu spółki, który nie zgłosił postępowania upadłościowego w odpowiednim czasie.

Istnieją sytuacje, w których sąd oddala wniosek o upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Są to sytuacje, gdy zaległości w spłacie zobowiązań nie przekraczają trzech miesięcy oraz jeśli ich suma nie jest wyższa niż 10% wartości bilansowanej przedsiębiorstwa dłużnika. Czasami także sądy nie przyjmują zgłoszenia o upadłość spółki jeśli majątek owej zadłużonej spółki nie jest wyższy niż koszty przeprowadzenia postępowania upadłościowego. Sąd w takim wypadku ocenia wartość rynkową majątku. Majątkiem mogą być w tym wypadku tylko aktywa (żadne wierzytelności nie są majątkiem spółki w takim wypadku). Poza tym sąd może odmówić nam przeprowadzenia upadłości jeśli majątek naszej spółki jest obciążony hipoteką oraz jeśli jest pod zastawem skarbowym.

Podobne wpisy:

Podobne wpisy

Dodaj komentarz