Rejestr Usług Rozwojowych jako przydatne narzędzie

Rejestr Usług Rozwojowych jako przydatne narzędzie

Polska od momentu wejścia do Unii Europejskiej coraz większy nacisk kładzie na rozwój społeczno-gospodarczy. Ludzie chcą poszerzać swoje kwalifikacje zawodowe, a rynek pracy ciągle się rozwija. Obecność w Unii Europejskiej pozwala na dokonywanie wielu zmian poprzez możliwość wsparcia z rożnego rodzaju wsparcia.

Rejestr Usług Rozwojowych jako przydatne narzędzieWażnym rodzajem wsparcia z Unii Europejskiej dla Polski jest Europejski Fundusz Społeczny, który stanowi jeden z głównych funduszy Unii Europejskiej, który w latach 2014-2020 przeznacza w Polsce na działania środki w wysokości ponad 13 miliardów euro, co stanowi sporą część z całkowitych środków przeznaczonych w ramach tego funduszu na te lata, które wynoszą ponad 80 miliardów euro.

Ciekawym narzędziem rozwojowym stał się Rejestr Usług Rozwojowych, który powstał dzięki inicjatywie Ministerstwo Infrastruktury i działaniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, której opracowanie tego systemu zostało zlecone na początku 2013 roku. System ten ma służyć przede wszystkim jako powszechne źródło informacji.

Związane jest to głównie ze szkoleniami, jakie dostępne są w Polsce w związku z działalności wspominanego już Europejskiego Funduszu Społecznego, który finansuje tego rodzaju kształcenie, mając na celu poprawę sytuacji osób bezrobotnych, a także wywierając wpływ na ogólnie funkcjonowanie rynku pracy. Stworzony z tą myślą Rejestr Usług Rozwojowych pozwala na dostęp do informacji na temat różnych instytucji szkoleniowych, a także do danych dotyczących poszczególnych ofert. Dzięki temu każdy zainteresowany może w bardzo szybki sposób sprawdzić wszystkie oferty i dopasować konkretne szkolenie do swoich indywidualnych oczekiwań.

Rejestr to narzędzie cechujące się otwartością na różnego rodzaju usługi rozwojowe, z uwzględnieniem nie tylko tych, które są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ale również na usługi typowo komercyjne, które są finansowane w całości przez klientów. Jeśli chodzi o ten drugi rodzaj usług, czyli usługi komercyjny, wpisywanie ich do rejestru jest w pełni dobrowolnie i może służyć jako działanie promocyjne. Warto wspomnieć o tym, że w 2015 roku Rejestr Usług Rozwojowych poddano odpowiednim testom, przez co rozumie się przedstawienie testowej wersji do korzystania przez użytkowników. Wywołało to sporo pozytywnych reakcji i dużo zainteresowania.

Podobne wpisy:

Podobne wpisy

Dodaj komentarz