Skąd czerpać wiedzę o funduszach unijnych? Na co jeszcze można uzyskać dofinansowanie?

Skąd czerpać wiedzę o funduszach unijnych? Na co jeszcze można uzyskać dofinansowanie?

Fundusze unijne to także szereg rozwiązań, które pomogą w orientacji w materii przyznawanych dotacji. Ponieważ większość firm będących beneficjentami dotacji są to mikroprzedsiębiorstwa czy firmy jednoosobowe nie mają one zazwyczaj w swoich strukturach wyspecjalizowanych w pozyskiwaniu dotacji zasobów ludzkich czy działów.

Dlatego też małe i średnie przedsiębiorstwa chętnie korzystają z usług firm, które pomagają w pozyskaniu dofinansowania dla firmy z funduszy unijnych. Warto poszukiwać także inteligentnych narzędzi, które pozwolą na śledzenie przebiegu konkursów, np. alertów, dzięki którym nie przegapimy żadnej rekrutacji wniosków. Ponadto instytucje, które przeznaczają środki na dotacje organizują szkolenia z pozyskiwania Funduszy Europejskich zarówno w postaci seminariów i warsztatów, w tym nowoczesnych ich form takich jak webinaria czy e-learning jak i indywidualnych konsultacji, które mogą wesprzeć w przygotowaniach do całego procesu pozyskiwania dofinansowania dla firm. Także pracownicy firm leżą w obszarze zainteresowania instytucji dysponujących dotacjami. Rozwój pracowników bowiem może podnieść konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Europejski Fundusz Społeczny

W rozwoju kompetencji pracowników może pomóc Europejski Fundusz Społeczny. Europejski Fundusz Społeczny to jeden z pięciu głównych funduszy. Jego zadaniem jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego w krajach członkowskich. Nie można zapominać, że w ramach tego funduszu ogromne środki przeznaczane są na aktywizacje zawodową. W jego ramach możliwe jest realizowanie szeregu projektów mających na celu zarówno wzrost ogólnego zatrudnienia jak i podnoszenia kwalifikacji pracowników.

Edukacja?

Jak widać dofinansowanie na rozwój firmy to nie tylko środki na zakup maszyn czy technologii ale także inwestycje w zasoby ludzkie. Pracownicy w ramach takiego dofinansowania mogę brać udział w szeregu działań rozwojowych, które obejmują między innymi doradztwo, coaching, mentoring, szkolenia a także studia podyplomowe. W ramach szkoleń możemy znaleźć szereg przydatnych warsztatów bezpłatnych bądź dofinansowanych w znacznym stopniu.

Więcej informacji dostępnych na stronie http://dotacjenainnowacje.taxand.pl/dotacje-unijne/

Podobne wpisy:

Podobne wpisy

Dodaj komentarz