Szkolenia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Europejski Fundusz Społeczny (w skrócie EFS) stanowi jeden z pięciu najważniejszych funduszy dostępnych w Unii Europejskiej, których zadaniem jest wspieranie rozwoju o charakterze społeczno-gospodarczym. Rozwój ten dotyczy oczywiście wszystkich krajów, które należą do Unii Europejskie. Środki z tego funduszu inwestowane są w ludzi z poszczególnych krajów europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem osób mających problemy z uzyskaniem stabilności na rynku pracy.

Szkolenia w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoUnia Europejska postanowiła, że w latach 2014-2020 na rzecz działania Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczy ponad 80 miliardów euro, co oznacza około % środków, które są wydawane przez Unię Europejską na działania związane z rozwojem regionalnym. Polska w ramach tego projektu ma przyznane ponad 13 miliardów euro, co przekroczyło kwotę, którą mieliśmy do dyspozycji w latach 2007-2013 i która wynosiła około 11 miliardów euro.

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego wykorzystywane są na dwa sposoby. Pierwszy sposób to wykorzystanie krajowe, natomiast drugi sposób to wykorzystanie o charakterze regionalnym. Na poziomie krajowym środki wykorzystywane są przede wszystkim w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na który przeznaczono około 34% z całej puli środków pozyskanych z Unii Europejskiej.

Jeśli chodzi o dysponowanie środkami na poziomie regionalnym, to pozostałą część środków rozdzielono na 16 różnych programów regionalnych, dzięki którym wspiera się społeczność potrzebujących regionów. Dużą zaletą dysponowania przez Polskę środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego są szkolenia efs, przez które dąży się, aby poziom zatrudnienia w danym regionie był jak najwyższy. Właśnie do głównych zadań Europejskiego Funduszu Społecznego należy poprawa jakości dostępnych miejsc pracy oraz umożliwienie ludziom łatwiejszego dotarcia do rynku pracy i zaistnienia na nim.

Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego są kierowany do różnych ludzi i do różnych grup społecznych. Odbiorcami są na przykład organizacje pracowników, organizacja samorządowe, uczelnie, a także organizacje o charakterze charytatywnym. Poprzez szkolenia efs podnosi się kwalifikacje zawodowe kadr pracowniczych. Tego rodzaju projekty mają ogromny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, tworzenie miejsc pracy lepszej jakości i lepszego rynku pracy. Zatem szkolenia efs przynoszą oczekiwane rezultaty, które wynikają z poprawnej działalności Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne wpisy:

Podobne wpisy

Dodaj komentarz