Urządzenia pomiarowe w wentylacji

Urządzenia pomiarowe w wentylacjiPrawidłowy przepływ powietrza w wentylacji ma kluczowe znaczenie. Stąd też w wielu gałęziach przemysłu niezbędne są urządzenia, które umożliwiają zbadanie czy przepływające w nich powietrze ma prawidłową prędkość i ciśnienia. Jakie to urządzenia?

Balometry i anemometry

Anemometry to urządzenia wykorzystywane między innymi do pomiaru prędkości wiatru. Występują w kilku rodzajach. Jednym z nich są anemometry wiatrakowe. Sięga się po nie, gdy zachodzi konieczność dokonania pomiaru prędkości powietrza, które przepływa przez nawiewne i wywiewne kratki wentylacyjne. Anemometry stosowane są do kontroli systemów klimatyzacyjnych  i wentylacyjnych. Spotkać je można także na stacjach meteorologicznych. Pomiary w wentylacji mogą zostać dokonane także przy pomocy balometrów. Są one rodzajem anemometru. To urządzenia, którymi można mierzyć nie tylko przepływ i prędkość powietrza. Są urządzeniami uniwersalnymi, które dokonują także pomiaru temperatury i ciśnienia. Wykorzystując balometry można zmierzyć prędkość przepływającego powierza bezpośrednio na kratce wentylacyjnej. Umożliwiają więc sprawne wyregulowanie systemów wentylacyjnych. Kanały wentylacyjne i klimatyzacyjne można kontrolować również przy pomocy termoanemometrów.

Testery szczelności: zastosowanie

Sprawnie działający system wentylacyjny ma duże znaczenie, prowadzi do strat energetycznych i pogorszenia samopoczucia osób, które przebywają w źle wentylowanych pomieszczeniach. Stąd też  sprawdzanie szczelności instalacji wentylacyjnej nabiera kluczowego znaczenia. Pomiary te wykonuje się korzystając z urządzeń o nazwie testery szczelności. Są to urządzenia w pełni profesjonalne. Testery szczelności dokonują pomiarów bardzo szybko i niezwykle precyzyjnie. W razie pojawienia się problemów ze szczelnością instalacji wentylacyjnej umożliwiają szybkie zlokalizowanie i usunięcie problemu.

Jak każdą inną instalację, także tę wentylacyjną należy kontrolować. Służą do tego różnego rodzaju urządzenia pomiarowe, między innymi balometry i testery szczelności.

Podobne wpisy:

Podobne wpisy

Dodaj komentarz