Zalety kampanii opartej o performance marketing

Zalety kampanii opartej o performance marketing

Performance marketing bywa powszechnie nazywany reklamą efektywnościową. Ten rodzaj marketingu charakteryzuje się tym, że wszystkie działania rozliczane są dopiero po uzyskaniu pożądanych efektów. Dotyczą one określonych akcji, które musi wykonać internauta.


W performance marketingu wyróżnić można kilka podstawowych modeli rozliczeń. Do najpopularniejszych należą te, które odbywają się w oparciu o kliknięcie linku, wypełnienie formularza, wygenerowaną sprzedaż czy złożone zamówienie, a także każdą inną czynność ustaloną przez reklamodawcę.

Optymalizacja w czasie rzeczywistym

Performance marketing pozwala na optymalizację wszystkich działań reklamowych w czasie rzeczywistym. Dodatkową zaletą jest fakt, że jest możliwe nie tylko w jednym komunikacyjnym kanale, ale również podstawie wielokanałowych obliczeń. W ten sposób możliwe jest o wiele bardziej optymalne wykorzystanie budżetu przeznaczonego na kampanię reklamową, która przeprowadzona zostanie z maksymalną efektywnością. Warto analizować wszystkie, pojedyncze działania, biorąc pod uwagę ich dokładność, rzeczywistą wartość oraz faktyczny wkład w uzyskana konwersję. W czasie rzeczywistym należy poddać analizie m.in. role określonych kanałów komunikacyjnych, a także poszczególne ich oddziaływanie oraz współdziałanie między sobą. W ten sposób można bardzo precyzyjnie ocenić skuteczność każdego z zastosowanych modeli efektywnościowych.

Więcej informacji uzyskasz na stronie http://performance360.pl/

Analiza skuteczności kampanii

Końcowa skuteczność kampanii performance marketingu może zależeć od bardzo wielu czynników. Dlatego warto poddać ją ocenie i spojrzeć na wszystkie działania z nieco szerszej perspektywy. Pozyskane w ten sposób wnioski mogą się okazać bardzo przydatne w przyszłości, kiedy to konieczna będzie optymalizacja kolejnej kampanii. Wyniki można mierzyć oraz poddawać optymalizacji również w trakcie realizacji działań związanych z performance marketingiem. Dzięki temu da się na bieżąco porównywać ich efektywność, co przy konsekwentnej optymalizacji pozwoli na prowadzenie bardzo skutecznych kampanii. Najbardziej istotne dane statystyczne zdobyć można już na pierwszych etapach realizacji performance marketingu, dzięki czemu wszystkie narzędzia marketingowe wykorzystać można o wiele efektywniej.

Podobne wpisy:

Podobne wpisy

Dodaj komentarz